Kërko

Kërko
Gjithsej: 7 rezultate.

Modem GPRS DTT-002

modem GPRS Modem per transferimin e te dhenave ditore Modem GPRS per transmetimin e te dhenave ditore ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. Me poshte do te gjeni te gjitha speifikimet perkatese. ...

DTT2

Posted in Kasa News

Modem GPRS per transferim te dhenash Modem GPRS per transmetimin e te dhenave ditore ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. I detyrueshem per cdo kase. Modemi GPRS eshte paisje shtese qe i vendoset ...

Modem GPRS DTT-002

Posted in Kasa Fiskale

  Modem GPRS per transmetimin e te dhenave ditore ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. I detyrueshem per cdo kase   Me poshte do te gjeni te gjitha speifikimet perkatese. Specifikimet ...

Kase fiskale MP55B + Modem

Posted in Kasa Fiskale

...  Cmimi perfshin modemin e transmetimit   Modemi GPRS eshte i detyrueshem per cdo kase.Ne cmimin e modemit GPRS nuk perfshihet kostoja e transmetimit e cila eshte 180 leke ne ...

Kase fiskale DP500 + Modem

Posted in Kasa Fiskale

...  Autorizuar nga Ministria e Financave me Nr IV04222444524178 Dt 16/9/2010 Cmimi perfshin modemin e transmetimit   Modemi GPRS eshte i detyrueshem per cdo ...

Kase fiskale portative DP50 + Modem

Posted in Kasa Fiskale

... e Financave me Nr IV1188899924178 Dt. 28/9/2010 Cmimi perfshin modemin e transmetimit   Modemi GPRS eshte i detyrueshem per cdo kase.Ne cmimin e modemit GPRS nuk perfshihet ...

Kase fiskale MP55L+E + Modem

Posted in Kasa Fiskale

...  Autorizuar nga Ministria e Financave me Nr IV04222444524178 Dt 16/9/2010 Cmimi perfshin modemin e transmetimit   Modemi GPRS eshte i detyrueshem per cdo ...