Kërko

Kërko
Gjithsej: 13 rezultate.

Produktet

Posted in Produktet

... me Barcode Scanner dhe duke perfunduar tek Sistemet e Sigurise dhe Aplikacionet e kostumizuara sipas nevojave tek klienteve  ...

IVA Suport

Posted in Suport

... ketu. (Ne rast se keni problem me driverin me siper perndorni driver individual sipas versionit te Windows qe keni. Shkarko per XP ketu dhe shkarko per Windows 7 ketu.) Versionin e vjeter te FPrint mund ...

Mirembajtje Kase

Posted in Suport

... DP50, DP500, MP55B dhe MP55L. Kompania jone, pervecse garanton kontrollin periodik dy vjecar sipas ligjit, ofron gjithashtu dhe mirembatje te kases fiskale kundrejt nje pagese shume te ulet ku klienteve ...

Konsulence dhe Suport IT

Posted in Sherbimet

... ne Muaj / Cmimi sipas Software I Negociueshem 5.4 BACKUP&RECOVERY TE DHENA 50.00 € Per Databaze ne Muaj  ...

Market+

Posted in Programe Aplikative

...  Manaxhimi i inventareve Manaxhimi i perdoruesve sipas te drejtave Raporte profesionale   Programi ofron mundesine e lidhjes me te gjitha kasat fiskale   Foto nga programi   Sistemi ...

RestoBar+

Posted in Programe Aplikative

... i Faturave te shoqerimit (Hyrje-Dalje) Manaxhimi i inventareve Manaxhimi i perdoruesve sipas te drejtave Raporte   Programi ofron mundesine e lidhjes me te gjitha kasat fiskale   Foto nga ...

Dent+

Posted in Programe Aplikative

... e llogarive te furnitoreve Percaktimi i diteve te festave Manaxhimi i perdoruesve sipas te drejtave Perditesime automatike Manaxhimi i monedhave Etj. Raportet Raport i personalizuar Konfirmim ...

EJ2Xel

Posted in Programe Aplikative

... per gjithe artikujt e shitur Informacion per sasi dhe vlere te shitur Program i thjeshte dhe intuitiv Formati Excelit mund te perpunohet sipas deshires Formati i Excelit mund ti dergohet si raport ...

Kase fiskale MP55B + Modem

Posted in Kasa Fiskale

... i operatoreve : 30 Grupe T.V.SH. : 8 + 1 e perjashtuar Tipe te ndryshme pagesash: cash, cek, karte krediti, kupon, valute te huaj. Raport sipas artikujve, sipas ...

Kase fiskale DP500 + Modem

Posted in Kasa Fiskale

... pagesash: cash, cek, karte krediti, kupon, valute te huaj. Raport sipas artikujve, sipas shitjes, sipas grupeve te artikujve, sipas grupeve te TVSH, sipas arketareve, sipas sektoreve; raporte ...

Kase fiskale portative DP50 + Modem

Posted in Kasa Fiskale

... pagesash: cash, cek, karte krediti, kupon, valute te huaj. Raport sipas artikujve, sipas shitjes, sipas grupeve te artikujve, sipas grupeve te TVSH, sipas arketareve, sipas sektoreve; raporte ...

Kase fiskale MP55L+E + Modem

Posted in Kasa Fiskale

... pagesash: cash, cek, karte krediti, kupon, valute te huaj. Raport sipas artikujve, sipas shitjes, sipas grupeve te artikujve, sipas grupeve te TVSH, sipas arketareve, sipas sektoreve; raporte ...