DTT2

Modem GPRS per transferim te dhenash

Modem GPRS per transmetimin e te dhenave ditore ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. I detyrueshem per cdo kase.

Modemi GPRS eshte paisje shtese qe i vendoset kases fiskale per transmetimin e te dhenave ditore autoamtikisht ne fund te dites tek Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve. Modemi eshte i detyrueshem per cdo kase dhe ka nje kosto transmetimi vjetore prej 2.400L.