Dent+

Dent+ eshte nje pakete e plote profesionale qe ndihmon ne manaxhimin e klinikave dentare. 
Funksionalitetet e tij jane te thjeshta, te kuptueshme dhe intuitive. Nderfaqja e Dent+ eshte ndertuar e qendrueshme , kjo i lejon perdoruesit nje akses te menjehershem ne te gjitha funksionet me te perdorshme te sistemit, si: konsultim ne kohe reale te gjithe pacienteve qe jane ne liste pritje ose klinike, listen e takimeve, akses i menjehershem ne imazhet e pacientit, historikun mjekesor, alarmet, punimet dhe llogarine e pacientit, dentograme, etj…

Market+

Market+ eshte nje pakete e plote profesionale qe ndihmon ne manaxhimin e biznesit tuaj. Funksionalitetet e tij jane te thjeshta dhe te kuptueshme nga te gjithe. Gjithashtu ofron mundesine e lidhjes me te gjitha kasat fiskale te ofruara nga IVA Elektronik si edhe kompanive te tjera te licensuara nga Ministria e Finanacave.