Historiku i kompanise

 

Shoqeria “IVA ELEKTRONIK” SHPK , eshte regjistruar person juridik me vendimin Nr.15388,  date 10.07.1996,  te  Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me seli ne Rr Barrikadave , Kulla 8 , Kati I, Tirane.

Nder realizimet kryesore nder vite permendim:

  • Instalime te Sistemeve te Alarmit dhe CCTV ne disa Muzeume te vendit.
  • Instalime te Alarmit ne disa Institucione Bankare si: Banka Qendrore,ABA, Banka Nderkombetare Tregtare, ProCredit Bank, PSHM etj.
  • Sistemi i pare CCTV ne Shqiperi ,per Policine , per per monitorimin e Qytetit te Korces, viti 1996.
  • Sistemi i pare ne Shqiperi CCTV me Fiber Optike, per Aeroportin Nene Tereza, viti 2007.
  • Sisteme Radio-link me Mikrovale per 8 Kompani te telefonise Rurale.
  • Sistemi i pare ne Shqiperi te radionderlidhjes TRUNK, viti 1996.
  • Sisteme  radionderlidhje per shoqeri te ndryshme.
  • Tre Centrale Telefonik Rural ne perdorim te Firmes I.V.A Elektronik.
  • Kasa Regjistruese Fiskale per Bizneset.