Kase fiskale MP55B + Modem

 

Kasat jane ne perputhje te plote me VKM Nr. 96 date 17.02.2010 dhe udhezimit te Ministrit te Financave Nr. 16 date 03.05.2010.

 

Me poshte do te gjeni te gjitha speifikimet perkatese.

Specifikimet Teknike

 
 • Printim termik te shpejte ne nje leter 57 mm,pa zhurme.
 • Pajisur me memorje operative, memorje fiskale dhe memorje elektronike ( Electronic Journal)
 • Kapaciteti i Memorjes Fiskale, 2000 raporte ditore
 • Kapaciteti i memorjes EJ, 100 Mbyte ( mbi 2,2 milion rrjeshta)
 • Nr. i artikujve te programushem : 2400
 • Nr. i operatoreve : 30
 • Grupe T.V.SH. : 8 + 1 e perjashtuar
 • Tipe te ndryshme pagesash: cash, cek, karte krediti, kupon, valute te huaj.
 • Raport sipas artikujve, sipas shitjes, sipas grupeve te artikujve, sipas grupeve te TVSH, sipas arketareve, sipas sektoreve; raporte periodike.
 • Raporte te kujteses fiskale ne kater variante.
 • 3 nderfaqe per lidhje me kompjuter , me skaner barkod, me peshore elektronike, me GPRS.
 • Ushqim nga rrjeti 220v +10%, -15% / 50Hz ose me bateri 12V.
 • Te gjitha informacionet ne fature shtypen ne gjuhen shqipe.
 • Garantohet mirembajtje dhe asistence e kualifikuar mbas garancise.
 • Autorizuar nga Ministria e Financave me Nr IV04222444524178 Dt 16/9/2010
 • Cmimi perfshin modemin e transmetimit
 
Modemi GPRS eshte i detyrueshem per cdo kase.Ne cmimin e modemit GPRS nuk perfshihet kostoja e transmetimit e cila eshte 180 leke ne muaj/per kase, e cila parapaguhet per cdo vit.

Cmimet perfshijne TVSH-ne.
Garancia 12 muaj.
Koha e levrimit: Ne momentin e pageses.
Kasat mund te lidhen me programet: Sistemin e Distribucionit, RestoBar+, Market+, Dent+, Financa 5, Kontabiliteti Alpha,si edhe me cdo program aplikativ te ofruar nga IVA Elektronik. 
Ne momentin e blerjes kasa shoqerohet me te gjithe dokumentacionin e percaktuar ne udhezimin e MF nr. Nr 16 date 03.05.2010.