Planet Tarifore Internet

Tarifat e sherbimit INTERNET

Tarifat e shërbimit INTERNET
Pajtimi mujor 0 lekë/muaj

 

Planet
4Mbps/2Mbps Lekë/Muaj 1500.00
5Mbps/2Mbps Lekë/Muaj 1800.00
8Mpbs/2Mbps Lekë/Muaj 2000.00
 

Tarifat hyjne në fuqi nga data 1 Janar 2016.

 

Shënime:

  • Tarifa e Instalimit (perfshihet MODEM me Fiber Optike): 5000 Lekë.
  • Tarifat e mësipërme janë me TVSH.

Menu