Telefonia Rurale

 

Bazuar ne Ligjet e Republikes se Shqiperise dhe konfrom rregullave te Autoritetit te Komunikimieve Elektronike dhe Postare, IVA Elektronik, ofron sherbim telefonie dhe internet ne zonat rurale midis Fierit dhe Vlores qe prej vitit 2001 Ne jemi te dedikuar per te ofruar sherbimet me cilesore me koston me te ulet per abonentet dhe per kete investojme ne teknologjite me te fundit me perparesi. Per te qene transparent me klientet tane tarifat tona jane te publikara ne kete faqe si dhe treguesit e cilesise se sherbimit mund ti gjeni ne link me poshte.

 

Per te qene sa me fleksibel me klientet tane, IVA Elektronik ofron disa lloje sherbimet. Shkarko kontraten me detaje me poshte
  1. Tarifat e sherbimit te telefonise. Shiko
  2. Tarifate e sherbimit te Interentit. Shiko
  3. Kontrata TIP per Telefonine. Shkarko
  4. Kontrata TIP per Interet. Shkarko
  5. Treguesit e Cilesise Telefoni. Shkarko
  6. Treguesit e Cilesise Internet. Shkarko
  7. Kontrolli i shpetesise se Internetit. Speedtest