Dent+

Dent+ eshte nje pakete e plote profesionale qe ndihmon ne manaxhimin e klinikave dentare. 
Funksionalitetet e tij jane te thjeshta, te kuptueshme dhe intuitive. Nderfaqja e Dent+ eshte ndertuar e qendrueshme , kjo i lejon perdoruesit nje akses te menjehershem ne te gjitha funksionet me te perdorshme te sistemit, si: konsultim ne kohe reale te gjithe pacienteve qe jane ne liste pritje ose klinike, listen e takimeve, akses i menjehershem ne imazhet e pacientit, historikun mjekesor, alarmet, punimet dhe llogarine e pacientit, dentograme, etj…


Sistemi eshte ndertuar duke u konsultuar me shume profesioniste te fushes per nevojat dhe pervojat e tyre ne pune ose ne lidhje me perdorimin e programeve te tjera. Kemi grumbulluar te gjitha keto eksperienca per ti dhene klientit tone nje sistem robust qe i permbush te gjitha nevojat. 

 

Na ndiqni ne : Google+ ose ne Facebook

Funksionet e sistemit

 • Manaxhim i takimeve
 • Manaxhim i njoftimeve (Recall)
 • Kartelat e pacienteve (Info, Takime, Njoftime, Alarmet, Llogaria, Imazhe, Dentograma)
 • Regjistrimi i historikut mjekesor te pacientit
 • Regjistrimi i punimeve
 • Imazhet e pacietit
 • Ndjekja e llogarise se pacienteve
 • Ndjekja e puneve te laboranteve
 • Ndejekja e llogarive te furnitoreve
 • Percaktimi i diteve te festave
 • Manaxhimi i perdoruesve sipas te drejtave
 • Perditesime automatike
 • Manaxhimi i monedhave
 • Etj.

Raportet

 • Raport i personalizuar
 • Konfirmim egzaminimi
 • Raport vleresimi
 • Lista e pacienteve
 • Analiza e llogarise se pacientit
 • Llogarite e pacienteve
 • Lista e takimeve
 • Nderhyrjet e pacienteve (pacientit)
 • Etj.
   

Programi ofron mundesine e lidhjes me te gjitha kasat fiskale

 

Foto nga programi

 

Sistemi i operativ ku mund te instalohet Dent+ v.2.0:
Windows XP 32/64, Windows Server 2003 32/64, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64